सोलापूर ब्रेकींग : ग्रामविकास अधिकाऱ्याने एक लाखाची लाच मागितली ; अँटीकरप्शनने ठोकल्या बेड्या

 

मंगळवेढा : शासकीय योजनेतील १५ व्या वित्त आयोगाच्या कामाचे बिल खात्यात जमा केल्याचे बक्षीस म्हणून एक लाखाची लाच मागणाऱ्या ग्रामविकास अधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पडताळणी करून अटक केली.

गोपीचंद दादा गवळी वय-५६ वर्षे पद-ग्रामविकास अधिकारी, ग्रामपंचायत कार्यालय बोराळे, ता. मंगळवेढा, जि. सोलापूर, रा. अंकोली, ता. मोहोळ, जि.सोलापूर यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे.

यातील तक्रारदार याचे मित्र हे कॉन्ट्रक्टर असून त्यांचे मित्रानी मौजे बोराळे, ता. मंगळवेढा येथे शासकीय योजनेतील १५ व्या वित्त आयोगाच्या कामाचे व जिल्हा परिषद सेस निधी अंतर्गत केलेल्या कामाच्या बिलासंदर्भात तक्रारदार पाठपुरावा करीत होते. सदर कामाच्या बीलाची रक्कम खात्यात जमा केली बाबत ग्रामसेवक  गोपीचंद गवळी यांनी तक्रारदार यांच्याकडे बक्षिस / मोबदला म्हणून १,००,००० रु. लाचेची मागणी करुन पहिला हप्ता ५०,००० रु. मागणी केल्याचे पडताळणीत स्पष्ट झाल्याने आलोसे यास ताब्यात घेवून पुढील कारवाई करण्यात येत आहे.

ही कारवाई चंद्रकांत कोळी, पोलीस निरीक्षक, लाप्रवि, सोलापूर,  पोलीस हवालदार प्रमोद पकाले, पोकॉ उमेश पवार, पोकों रवप्निल सण्णके, चापोकॉ शाम सुरवसे, सर्व नेमणुक अॅन्टी करप्शन व्युरो सोलापूर यांनी केली.

Post a Comment

0 Comments